Okupācija : 0328

Ģenerāļa Ludviga Bolšteina 1940. gada 21. jūnija pirmsnāves vēstules noraksts:

"Savai priekšniecībai. Mēs, latvieši, sev uzcēlām jaunu staltu ēku – savu valsti. Sveša vara grib piespiest, lai mēs to paši noārdām. Es nespēju piedalīties. Ģen. Bolšteins."